Lager- och butiksvagnar


Val av bra  transportvagnar till butik, lager eller produktionsanläggning gör varuhanteringen smidigare och effektivare. En kvalitetsvagn är hållbar, ergonomisk, säker och har en bra bärkapacitet.
En rätt dimensionerad plockvagn effektiverar uppsamling och förflyttning av gods. En kvalitetsvagn hanteras smidigt också med en tyngre last och med en låg ljudnivå.
Transportvagnarnas tillfälliga upplagring och behov av utrymme i de olika miljöerna beaktas också i våra produktval.
Butiksvagnarna och plockvagnarna påverkar också butiksmiljöns helhetsintryck och representerar ur kundsynvinkel företagets image.

Vårt sortiment av godsvagnar representeras av produkter från leverantörer med lång erfarenhet och med fokus på produktutveckling och kvalitet.
Filters Filtrar
Färg
Användningsområde
Tillverkningsområde
Pris
Bredd
Höjd
Kvalitetsklass
Tillverkningsmaterial
Djup
Bärkapacitet
Loading...