Hyllplaneringen lyckas lika bra via distanskontakt som med ett kundbesök
Hyllplaneringen lyckas lika bra via distanskontakt som med ett kundbesök

PLANERING

Planering av lagerhyllor hör till vårt alldagliga arbete. Vi planerar både små och stora hyllkonstruktioner. Vi ritar tredimensionella och dimensionsritningar till nästa alla nya lagerhyllor som vi säljer. Vi har tillgång till moderna planeringsprogram som gör det möjligt att snabbt visualisera och dimensionera lagerhyllorna enligt behovet. Vi ritar hyllorna direkt på kundens grundritning, som kan vara i PDF, JPG eller DWG format. Millimeterexakta 2D- bilder möjliggör säkra måttdimensioneringar medan 3D- bilderna tar fram utseende och funktionalitet.

Den bästa tiden för att kontakta oss är när lagerbygget börjar planeras. Ibland överraskas kunden av det utrymme som hyllorna och funktionaliteten kräver. En layout över en funktionell hyllplaceringen hjälper att planera in både väggar, fönstrar och dörrar.

De flesta hyllorna förankras med 100 mm långa expanderskruvar och de ställer eventuellt krav på golvvärmerörens placering. Placering av belysning, brandluckor, värmeblåsare, rörelsefogar och sprinklers är också värda att tänka på.

I planeringen beaktas funktionalitet och kundens behov av lagerkapacitet.  Vid dimensionering av pall- och grenställ är de lagrade produkternas massa av stor betydelse. I planeringen syftar vi till att framför allt erbjuda kunden en trygg och funktionell hyllkonstruktion.

Vi planerar pallställ, grenställ, smågodshyllor, entresoler och virkesställ. Vi kan höja säkerheten och förbättra godshanteringen med påkörningsskydd, rasskydd, hyllplan, nätbalkplan, utdragsenheter och balkinlägg.

Befintliga lagerutrymmen kan göras mer kostnadseffektiva med hjälp av en noggrann planering och kan föras i riktning mot en helhetslösning, som även kan innehålla kompensation för utbytta, gamla hyllor eller montering av nya hyllenheter.

Loading...