WEBSHOPENS LEVERANSSÄTT


För tillfället levererar vi försändelser till fastlandet i Finland.

Kontakta våra försäljare eller skicka e-post till: info@hyllymix.fi,  ifall du vill ha en leverans till skärgården, Åland eller annat EU- land.

Av Posten levererade försändelser

Leveranssätten varierar beroende på försändelsens storlek och vikt.
Tunga och stora produkter kan inte levereras till Postens avhämtningspunkter och levereras därför som fraktförsändelser till given adress.
Det möjliga leveranssättet visas och väljs i webshopens kundkorgen efter gjort produktval.

Postpaket: privatkundens paketförsändelse till närmaste Postkontor

Postpaket till företagets verksamhetspunkt (Express Paket)

Fraktleverans: leverans till given adress, för privatkunder och företag.

Privatkunder meddelar ett mobilnummer, som fraktaren kontaktar före leverans. Leveranser huvudsakligen vardagar kl 9- 16. Företag kontaktas före leverans endast på begäran.

Kunden ansvarar för att någon tar emot, granskar och kvitterar leveransen när den anländer.

Hyllymix är inte skyldig att leverera gods, ifall inte kunden kan nås via det givna mobilnumret.
Kostnader för uppbevaring betalas av kunden, ifall leveransen försenas till följd av att mottagaren inte kan nås vid överenskommen tidpunkt. Om mottagaren inte nås inom 7 dagar returneras godset till Hyllymix och kunden betalar för returnering och materialhantering. I dessa fall betalas den återstående delen av köpesumman till kunden.

Alla transporter förutsätter att lossningsplatsen kan nås på körbara vägar med fraktfordon och att lossningsplatsen fritt kan nås med släpfordon om godset så kräver. Kunden ansvarar för att lossningsplatsen och – underlaget är i sådant skick att lossningen kan utföras utan dröjsmål och utan att skada godset.

Leveranskostnaderna innefattar lossning vid sidan av transportfordonet. På lossningsplatsen behövs lossningshjälpmedel (truck, kran) om godsets läng överskrider 2,4 meter och godset inte kan skickas som handpaket. Största tillåtna viktgräns för handpaket är 35 kg.
Kunden meddelar Hyllymix vid ordertillfället (i kundkorgens fält för tilläggsuppgifter) ifall det behövs lossningshjälpmedel. Kostnader för lossningshjälpmedel debiteras separat.Leverans med mottagarens fraktavtal

Kunden meddelar i webshopens tilläggsfält fraktbolag och avtalsnummer.


Avhämtning från Hyllymix lager

Kunden meddelas när beställningen kan avhämtas från adressen:

Hyllymix Oy
Topparbacksvägen 11
67600 KARLEBY

Kontakta vid behov våra försäljare eller skicka oss e-mail: info@hyllymix.fi, om du har frågor gällande leveranser.


Loading...