Nyanvändning av butiks- och lagerinredning via återvinning och restaurering.
Nyanvändning av butiks- och lagerinredning via återvinning och restaurering.

ÅTERVINNING

Har du haft en tanke på cirkulär ekonomi och funderat på hur du kan öka ditt kolhandavtryck?

Hyllymix har i över tjugo år trott på betydelsen av återvinning och vi anser oss vara föregångare inom den egna sektorn.

Vi tror fortsättningsvis på nyanvändning och att varje företag genom medvetna val kan minska på miljöeffekterna.

Lagerföring av begagnade produkter är ett medvetet val. En centrerad upplagring av produkterna gör att vi kan leverera kompletta inredningshelheter och produktbeställningar med en och samma leverans. Våra egna inköp följer samma princip. Kort sagt så ser vi över våra fraktfrekvenser.

Begagnat material som är i behov av restaurering målas på ett närliggande industrimåleri och materialinköpen är medvetet centrerade till närområden. Dessutom har vi fokus på materialleverantörernas produktionsprocesser.

Även i framtiden vill vi satsa på miljövänligare verksamhetsformer.

Vi önskar att företag kontaktar oss om det blir aktuellt med försäljning av hela lager- eller daglivarubutikens hyllinredning. Vi tar också hand om nermonteringsprojekt eller omändringsarbeten som är relaterade till uppköp av begagnat material.

Effektiva arbetsmetoder, riktig hantering och sortering av det begagnade godset vid nermonterings- eller renoveringsplatser är ett sätt att påverka det egna kolfotavtrycket.

Återanvända produkter behöver inte se nedslitna eller trista ut. Ny pulverlackering löser vid behov problemet när de begagnade produktytorna sett sina bästa dagar. Återanvändning och restaurering erbjuder kunden till och med möjligheter att få en mera skräddarsydd och individuell inredning. Kundernas egna idéer och inredningslösningar inspirerar oss och får idag absolut synas i de olika försäljningsmiljöerna. Stenfotsbutiken eller arbetsplatsen är även i framtiden miljöer som gärna får tilltala alla våra sinnen.

Loading...