FAKTURERINGSUPPGIFTER


Faktureringsuppgifter Hyllymix Oy 

FO- nummer 0546490-4 

VAT- nummer FI05464904 

 

Vi önskar i första hand nätfakturor

Nätfaktureringsadress: FI4410673000044125
Förmedlarkod: NDEAFIHH 

Fakturor kan också skickas i PDF-format:
laskutus@hyllymix.fi


Fakturor i pappersform skickas till:
Hyllymix Oy
Gränökärrvägen 48
68410 NEDERVETIL
 

 Loading...