Butikshyllor- paket


Butikshyllan är en praktisk lösning när du vill ha ett snabbmonterat och modifierbart hyllsystem. Butikshyllan lever vid behov enligt produkter och produktmängder.
Vi erbjuder i första hand begagnat och restaurerat material.  Priset påverkas av produkternas skick och av andel begagnat material som använts i hyllkonstruktionen.
Restaurerat butiksinredningsmaterial är utseendemässigt som nytt, men också de  inte restaurerade hyllkomponenterna sållas noga.
Hyllsystemen består av i Finland allmänt använt hyllmaterial (ITAB, Pikval, Expedit).

Ibland kan det i planeringsskedet vara utmanande att visualisera och uppskatta behovet. För att underlätta planeringen
skissade vi upp och gjorde en innehållsförteckning för olika hyllkonstruktioner. Alternativen är modifierbara men fungerar som en offertgrund och underlättar planeringsstarten.

Vi säljer mest grå, vit och svart butiksinredning. Större inredningspartier kan också målas i kundspecifik färg.
Filters Filtrar
Färg
Användningsområde
Tillverkningsområde
Kvalitetsklass
Tillverkningsmaterial
Loading...